Event

Et godt foto
siger mere
end 1000 ord

Fotos eller video fra forskellige events er helt oplagt at bruge i virksomhedens kommunikation. Det kan være fra konferencer, receptioner, åbent hus, messer eller kundearrangementer.

Internt har medarbejderne glæde ved at se tilbage på en hyggelig dag i kollegaernes selskab.

Eksternt er LinkedIn, Facebook eller en anden medieplatform et godt sted at vise fotos fra arrangementer og virksomhedens sociale liv.